VVD stelt schriftelijke vragen kunstwerk Scheldeplein

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De VVD fractie heeft kennisgenomen van de berichtgeving op Alblasserdamsnieuws over de 

kosten van het plaatsen van het kunstwerk op het Scheldeplein. In het betreffende nieuwsbericht  

(dd 8 augustus 2018) wordt melding gemaakt van het feit dat dit kunstwerk bijna vijf keer meer zou  

hebben gekost dan de 10.000 euro welke in het raadsbesluit over de reconstructie van het  

Scheldeplein in 2016 zou zijn besproken.

 

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden.

 - Kloppen de berichten over de kosten welke zijn gemoeid met het plaatsen van het  betreffende kunstwerk zoals deze in dit nieuwsbericht zijn weergegeven?

- Klopt het dat de gemeenteraad niet is ge├»nformeerd of geconsulteerd over deze overschrijding van het oorspronkelijk in het raadsbesluit van 2016 genoemde 10.000 euro?

 - Zo ja, wat is de overweging geweest om de raad hierover niet te informeren of consulteren?

 - Is de keuze om voor dit kunstwerk zoveel meer uit te geven dan de oorspronkelijk genoemde 10.000 euro uit het raadsbesluit van 2016 een besluit wat door het college als geheel is genomen?