Begroting 2018

 Begroting 2018

 Het college gaat voor een meerjarig sluitende begroting. De VVD is hier blij mee. Mede door een hogere bijdrage vanuit het rijk is dit ook gelukt. In haar laatste begroting maakt dit college haar belofte waar om de woonlasten voor de Alblasserdammers iets te verlagen. Wij hebben daar al vaak op aangedrongen en het is mooi dat deze belofte nu wordt ingelost. Tegelijkertijd zullen wij scherp toezien dat de totale lasten voor de Alblasserdammers ook daadwerkelijk omlaag gaan. De VVD staat voor het maken van keuzes. Afgelopen collegeperiode hebben wij herhaaldelijk gewezen op het belang van een kwalitatief goede buitenruimte en veiligheid. Twee kerntaken van de gemeente die gaan over de leefbaarheid van ons dorp en uw buurt. Wat de VVD betreft vragen die taken meer aandacht  en geld.