Blik op de raad

Blik op de raad

De laatste begroting van dit college was weliswaar sluitend maar het toekomstbeeld is somber. In haar keuzes en prioriteiten is dit college vooral een college van het sociaal domein gebleken. Voor wonen, bereikbaarheid en kwaliteit buitenruimte is er wat de VVD betreft te weinig aandacht. Zo werd duidelijk dat op sommige plekken in de buitenruimte het gewenste B niveau zelfs al niet meer wordt gehaald. Om haar ambities te bekostigen heeft dit college ook haar eigen beloftes gebroken. Uw woonlasten gaan komend jaar flink omhoog. Omdat ook de energieprijzen ongekend stijgen was dat voor ons aanleiding om aandacht te vragen om de lasten minder hard te laten stijgen. Een mede door de VVD ingediend voorstel om Alblasserdammeers voor een deel van de stijgende lasten te compenseren haalde het niet. Een gemiste kans.

Herman Verweij, fractievoorzitter VVD Alblasserdam