Even voorstellen nummer 3 Arjan Dekker

Even Voorstellen


In maart 2022 komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. Ook de VVD in Alblasserdam is druk bezig voor de verkiezingen. Voorafgaand aan dit proces hebben wij als VVD Alblasserdam een mooie lijst samengesteld. Nummer 3 op de lijst is Arjan Dekker

Ik ben Arjan Dekker, sta op plek 3 van de VVD kandidatenlijst voor deze gemeenteraadsverkiezingen.

Ik ben al een behoorlijke tijd actief voor de VVD Alblasserdam. En dat doe ik met plezier. Niet voor mezelf maar om ervoor te zorgen dat de gemeente het belang van haar inwoners dient. Te vaak wordt er geld uitgegeven aan zaken die u als inwoner totaal niet belangrijk vindt. Ook hecht ik aan het echt betrekken van inwoners bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen of bouwplannen. De bouwplannen van een aantal locaties aan de Oost Kinderdijk zijn daar zeker niet het goede voorbeeld van.

Ik ben ook nog actief bij voetbalvereniging de Alblas als penningmeester en voetbal daar actief bij de veteranen. Sport houd je fit en werkt ook goed om samen resultaten te bereiken en daarna ook met elkaar gezellig te kunnen ontspannen. Goede faciliteiten horen daarbij.

Ook ’s avonds voor onze jeugd moet er wat te doen zijn. Of via verenigingen of de horeca. Daar zal ik mij sterk voor maken.

Daarnaast ben ik dagelijks werkzaam bij een gemeenschappelijk Werkplein van zes gemeenten in West-Brabant. De bedoeling is daar om inwoners die een beroep op de bijstand doen zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur naar betaald werk. Dat betekent denken in mogelijkheden en kwaliteiten van mensen in plaats van denken in belemmeringen.

Dat is in de gemeentelijke politiek niet anders. Denk aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Te vaak krijgen inwoners gelijk een stempel opgedrukt en wordt men te snel in handen van professionele en vooral dure instellingen gegeven. Dat moet anders kunnen.

Ook van veel voorstellen die wij doen horen wij vaak dat dit wettelijk of juridisch niet kan. Wat wij willen horen van het college is hoe het wel mogelijk is, bijvoorbeeld de woonplicht voor degene die een woning in Alblasserdam koopt of het aanbieden van nieuwe woningen aan Alblasserdammers.

Kortom: ik wil uw en jullie belangen in de gemeenteraad en bij het college en ambtelijk apparaat behartigen.