Even voorstellen nummer 12 Freek de Gier

Even voorstellen Freek de Gier

Als wethouderskandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteren wij Freek de Gier. Een Alblasserdam in hart en nieren die goed weet wat er op politiek vlak en onder de Alblasserdammers speelt!

Ik ben Freek de Gier, sta op de lijstduwers positie plek 12 van de VVD kandidatenlijst voor deze gemeenteraadsverkiezingen en ben tevens beoogd wethouderskandidaat.

Zakelijk actief in de Grafische Industrie in diverse managementfuncties op het gebied van commercie, met name New Business. Verder voorzitter van steiger vereniging de Alblas, gelegen aan de Polderstraat in Alblasserdam. Een mooi project van burgerinitiatief en samenwerking met de gemeente waarbij een fraai resultaat is behaald en de bewoners het onderhoud en beheer voor hun rekening nemen en de gemeente faciliteert met groot onderhoud aan bomen etc.

De afgelopen 22 jaar met veel energie actief geweest voor de VVD.
Als burgerraadslid, raadslid respectievelijk fractievoorzitter een periode van 12 jaar volgemaakt. In deze periode onderdeel uitgemaakt enige jaren van de coalitie met het CDA en de PVDA en daarna de oppositie rol vertolkt.

Ik ben van mening dat er geluisterd dient te worden naar de wensen, behoeften maar ook zorgen van de inwoners van Alblasserdam. De mening van de inwoners telt. Als dit dan ook nog vertaald kan worden in acties en daadkracht geeft dat veel voldoening. Betekent dus ook niet aan de zijlijn blijven staan maar actief deelnemen en proberen met elkaar het beste te realiseren.

Dit is een van de voornaamste redenen dat ik met politiek en het raadswerk erg begaan ben. Een gemeenteraad zit wel degelijk aan het stuur en kan zaken realiseren. Ondanks de moeilijke financiële situatie tijdens de periode dat de VVD deel uitmaakte van het college zijn er toch belangrijke zaken als een Zwembad, Landvast en een betere infrastructuur gerealiseerd.
Dit is mede mogelijk geworden door durven te kiezen en het vervolgens ook te gaan doen, onze krachtige oproep bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In deze niet eenvoudige tijd zijn er zaken die dringend dienen te worden aangepakt, woningen voor Alblasserdammers, bereikbaarheid, goede zorg, veiligheid, werkgelegenheid, regionale samenwerking. Allemaal onderwerpen die op onze volledige aandacht kunnen rekenen.

Als beoogd wethouderskandidaat zou ik mij graag voor deze zaken vanuit het liberale gedachtegoed willen inzetten. Uiteraard in nauwe samenwerking met sterke coalitiepartners met ambitie waardoor het mogelijk moet zijn om de komende periode versnelde vooruitgang te boeken om langlopende dossiers en het dossier “ woningen” een prominente plaats op de college agenda te bezorgen.

Ik hoop dan ook dat wij een geweldige uitslag behalen en met het geweldige VVD team bestaande uit ervaren raadsleden en fractievoorzitter een mooie periode tegemoet mogen gaan.