Sociale huur

De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen in ons dorp komen. Maar niet tegen elke prijs. Naast goede woningen zijn ook kwaliteit van de leefomgeving (voldoende ruimte en parkeerplaatsen) en de inpasbaarheid in ons dorp van belang. Om die reden waren wij eerder kritisch over de bouwplannen waarmee de wijk Alblasserwerf nu is afgebouwd. Nu de bouwplannen van Woonkracht voor de Parallelweg op tafel kwamen bleken hier omwille van de hoeveelheid woningen zo mogelijk nog meer concessies te zijn gedaan. Teveel woningen op een te kleine ruimte doet geen recht aan toekomstige bewoners, omwonenden en aan het karakter van ons dorp. Voor de VVD genoeg reden om tegen deze plannen te stemmen.