VVD: meer geld voor veiligheid en koopkracht en minder uitgaven overheid om de financiën op orde te brengen.

VVD: meer geld voor veiligheid en koopkracht en minder uitgaven overheid om de financiën op orde te brengen.

De VVD zet in haar verkiezingsprogramma in op een veilig Nederland, waarin het leven betaalbaar is en wij oog hebben voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

De VVD trekt in haar verkiezingsprogramma geld uit om de lasten voor alle huishoudens te laten dalen. Daarmee daalt de armoede en verbetert de koopkracht. Door de uitgaven van de overheid te beperken en het begrotingstekort terug te dringen tot onder de Europese grens (-2,9%), wordt de rekening niet onnodig doorgeschoven naar volgende generaties en gaan we verantwoordelijk om met belastinggeld.

Koopkracht

De VVD investeert in de middengroepen en werkenden. Mensen met een baan en specifiek een middeninkomen gaan er in koopkracht op vooruit. Hetzelfde geldt voor gezinnen en ouderen. Dit is het gevolg van lagere belasting voor werkenden, hogere AOW en hogere ouderenkorting.

Voor middeninkomens en mensen met een klein inkomen beperken we de vaste uitgaven en geven we extra koopkrachtsteun: we nemen het armoedepakket van het kabinet over en daar bovenop verhogen we het minimumloon met 5%, stijgt de kinderbijslag en stijgt de algemene heffingskorting. We verlagen de vaste lasten, door het verlagen van de belasting op de energierekening en het bevriezen van de hoogte van het eigen risico.

Ook naar je werk reizen wordt goedkoper doordat we de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen, de brandstofaccijns verlagen en doordat we de btw op het openbaar vervoer afschaffen. Ook zorgen we er met een gewichtscorrectie voor dat iemand die zijn auto inruilt voor een vergelijkbare elektrische auto, niet méér wegenbelasting gaat betalen.

Veiligheid en migratie

Daarnaast investeert de VVD in veiligheid. Zowel in defensie, waardoor de NAVO-norm van 2% wordt gehaald, als in veiligheid op straat, door een investering van 400 miljoen per jaar extra in de politie. Dat laatste bedrag is volgens politie en burgemeesters de komende jaren nodig om ons land veiliger te maken.

We zijn ook transparant over hoe we dat betalen. We beperken asielmigratie en studiemigratie. We beperken ontwikkelingshulp door alleen te doen wat echt nodig is: noodhulp, opvang in de regio en de verplichte bijdrage aan internationale organisaties.

Omdat we studiemigratie terugdringen en het wetenschapsfonds beëindigen, gaat er minder geld naar de onderwijsbegroting.

Maar tegelijkertijd investeren we extra in basisvaardigheden, lagere werkdruk, schoolmaaltijden en schaffen we het lesgeld in het MBO af voor opleidingen richting beroepen waar een tekort aan mensen is.