Nieuws

 • Kiezers bedankt!

  Kiezers bedankt! Lees verder

 • LHBTI beleidsplan

  LHBTI beleidsplan Lees verder

 • Oude bibliotheek

  Oude biblioteek Lees verder

 • Pittige begrotingsbehandeling

  Pittige begrotingsbehandeling Lees verder

 • Regenboogvlag

  Regenboogvlag Lees verder

 • Samen bereik je meer!

  Samen bereik je meer! Lees verder

 • Soms is het keuzes maken

  Soms is het keuzes maken Lees verder

 • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

  Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Lees verder

 • Havengebied

  Havengebied Lees verder

 • VVD Alblasserdam zoekt vrouwen!

  VVD Alblasserdam zoekt vrouwen! Lees verder

 • Verbouw gemeentehuis

  Verbouw gemeentehuis Lees verder

 • Verkeersveiliger maken Kruising Edisonweg-Kelvinring

  © Peter Stam

  Kruising Edisonweg-Kelvinring Lees verder

 • Invulling Merconlocatie

  Afgelopen dinsdag is het steden bouwkundig pan voor de locatie Mercon in de gemeenteraad behandeld. Allereerst willen wij aangeven dat wij blij zijn met het voorliggende stedenbouwkundig plan voor het Mercon gebied. Er ligt een mooie stedenbouwkundige invulling die door veel bewoners wordt gewaardeerd. In de commissie hebben wij al onze uitgangspunten aangegeven en ook onze zorgpunten voor de mooie maar ook kwetsbare stukje van Alblasserdam. Zorgpunten zijn verkeer, ontsluiting gebied, parkeren, toegang Molengebied e.d. We weten allemaal dat de Dijk als toegang naar bedrijven maar zeker ook naar het Molengebied fungeert en kunnen allemaal inschatten dat deze toeristische functie verder zal aantrekken. Dat betekent meer verkeer, het meer innemen van beschikbare parkeerplaatsen en uiteindelijk ook een druk op de verkeersveiligheid. Een plan voor regie op het verkeer op de dijk is daarvoor noodzakelijk. Dit gaat verder dan alleen de impact van het plan Mercon. Wij hebben de wethouder verzocht om dit voortvarend op te pakken. Dit is door de wethouder toegezegd. Ook de invulling van de publieke functie in de Mercon locatie kan het nodige voor de omgeving betekenen. Natuurlijk zijn wij blij dat naar de invulling van een museale functie, hotel en kleinschalige horeca wordt gestreefd. Dat geeft een stukje levendigheid aan het gebied en omgeving en sluit mooi aan bij onze ambities voor Alblasserdam. Dit laat echter onverlet dat onderzocht moet worden of die ambitie bewaarheid kan worden en het binnen het gebied toepasbaar is zonder leefbaarheid en verkeer te sterk onder druk te zetten. Dat onderzoek heeft wat ons betreft de nodige haast en willen we graag snel teruggekoppeld krijgen zodat wij er uiteindelijk duidelijkheid voor de omwonende en toekomstige bewoners ontstaat en we er een besluit over kunnen nemen als raad. Dit voordat we de bestemmingsplan procedure ingaan. Aan de wethouder hebben we gevraagd regelmatige terugkoppeling van de voortgang naar de raad te verzorgen. Kortom; er ligt een mooie invulling van de Mercon locatie. Nu is het zaak om door te pakken en alle door omwonenden genoemde knelpunten voortvarend op te pakken. Arjan Dekker Nieuwsgierig naar waar de VVD voor staat? www.vvd.ablasserdam.nl/ Facebookwww.facebook.com/vvdalblasserdam Lees verder

 • Jeugdhulp meerjarenbegroting

  © Peter Stam

  In de raadscommissie van 13 februari stond de meerjarenbegroting Jeugdhulp op de agenda. Opnieuw lukt het de Dienst Gezondheid en Jeugd niet om dat zonder (veel) extra geld te doen. Voor de VVD is belangrijk dat het geld voor de zorg ook echt aan zorg besteed wordt. Niet aan bureaucratie, niet aan dure mensen op kantoor en niet zonder dat men ├╝berhaupt op kosten let. Met deze boodschap mag de wethouder terug naar de Dienst Gezondheid en Jeugd. Lees verder

 • Motie LHBTi beleid

  Motie LHBTi beleid Lees verder