Begroting 2024 Alblasserdam

Begroting 2024

Met u heeft ook de gemeente last van de gestegen prijzen. Om taken goed uit te kunnen blijven voeren en ons dorp en haar voorzieningen op orde te houden stijgen de woonlasten. Dat doet pijn. Een gedeelte van die pijn kan komend jaar verlicht worden met een eenmalige tegemoetkoming van 40 euro per huishouden. De komende jaren moeten gemeenten stevige keuzes gaan maken omdat de overheid minder zal gaan bijdragen. Een somber vooruitzicht waardoor ook onze gemeente terug moet naar wat echt moet en echt nodig is. Voor de VVD zijn veiligheid, kwaliteit van de buitenruimte en het realiseren van woningen kerntaken. Al het andere is leuk maar niet noodzakelijk. Er niet omheen draaien of de rekening opnieuw bij u neerleggen. Dat vraagt durven kiezen. Dat is waar de VVD voor staat.

Herman Verweij

VVD Alblasserdam